Karácsony, II. vesperás után, II. hét

K O M P L E T Ó R I U M